Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

regest - význam cudzieho slova

stručný opis obsahu písomností