Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

regest – význam cudzieho slova

stručný opis obsahu písomností