Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

regredient – význam cudzieho slova

osoba s postihovým právom, postihovateľ