Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

regenschori – význam cudzieho slova

organista a zbormajster v katolíckych chrámoch