Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reinkarnácia – význam cudzieho slova

viera v nové vtelenie duše do iného tela po smrti, nové vtelenie duše, prevtelenie