Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reostat

prístroj umožňujúci plynulú zmenu elektrického odporu, regulovateľný odpor