Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reprodukcia – význam cudzieho slova

napodobenie originálu výtvarného diela; opakovanie čítaného alebo počutého prejavu; obnovovanie výrobného procesu; prenos zvuku zo zvukového nosiča; doplňovanie látok, ktoré organizmus rôznym spôsobom vylúčil; nahradenie odňatej časti orgánu prídavnými orgánmi; vybavovanie si predstáv