Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

res publica

vec verejná; štát, republika