Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

res publica - význam cudzieho slova

vec verejná; štát, republika