Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

report – význam cudzieho slova

správa, oznámenie, ohlásenie; hlásenie