Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

report - význam cudzieho slova

správa, oznámenie, ohlásenie; hlásenie