Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reotropizmus – význam cudzieho slova

orientačný rastový pohyb koreňov proti prúdu vody alebo v smere prúdu vody