Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reotropizmus

orientačný rastový pohyb koreňov proti prúdu vody alebo v smere prúdu vody