Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

res cogitans a res extenza – význam cudzieho slova

vec mysliaca a vec rozšírená