Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

res cogitans a res extenza

vec mysliaca a vec rozšírená