Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

res cogitans a res extenza - význam cudzieho slova

vec mysliaca a vec rozšírená