Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

replika – význam cudzieho slova

odpoveď; prejav odpovedajúci na kritiku; umelecké výtvarné dielo, ktoré sa námetom aj prevedením v podstate zhoduje s originálom iného diela