Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reprint

pretlač, opakovaná tlač