Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reprint – význam cudzieho slova

pretlač, opakovaná tlač