Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

republika – význam cudzieho slova

z latinského res publica, vec verejná; štátne zriadenie, ktorého predstavitelia sú volení na určitú ústavou určenú dobu, štát je založený na zastupiteľskej demokracii