Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

repetatur

pokyn na lekárskom predpise na opakované užívanie lieku