Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

repetatur - význam cudzieho slova

pokyn na lekárskom predpise na opakované užívanie lieku