Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

repulzia – význam cudzieho slova

odvrhnutie, ostré odmietnutie; odpudivá sila, odpudivosť