Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reotaxia - význam cudzieho slova

pohybová reakcia organizmov vo vodnom prúde