Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reotaxia

pohybová reakcia organizmov vo vodnom prúde