Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

repatriácia - význam cudzieho slova

hromadný alebo jednotlivý návrat do vlasti osôb nútene vysťahovaných alebo takých, ktoré sa vysťahovali dobrovoľne