Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

repatriácia – význam cudzieho slova

hromadný alebo jednotlivý návrat do vlasti osôb nútene vysťahovaných alebo takých, ktoré sa vysťahovali dobrovoľne