Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reprivatizácia – význam cudzieho slova

reštitúcia, privatizácia pôvodne súkromného majetku