Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

secento – význam cudzieho slova

obdobie talianskeho umenia v rokoch 1600 – 1700