Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

seizmonastia – význam cudzieho slova

pohyby orgánov rastlín vyvolané dotykom alebo otrasmi