Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

seizmika – význam cudzieho slova

veda o príčinách vzniku a o priebehu zemetrasení, súčasť geofyziky