Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

seizmograf - význam cudzieho slova

prístroj na grafické zaznamenávanie zemetrasení