Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

seizmograf – význam cudzieho slova

prístroj na grafické zaznamenávanie zemetrasení