Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

segment – význam cudzieho slova

úsek, časť, diel, kruhový výsek; časť tela, telesa alebo stroja v podobe kruhového úseku