Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sekantoida – význam cudzieho slova

krivka zobrazujúca priebeh sekanty