Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sejp – význam cudzieho slova

odval riečnych usadenín alebo zvetralín rôznych hornín, vzniknutý ryžovaním