Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sejp - význam cudzieho slova

odval riečnych usadenín alebo zvetralín rôznych hornín, vzniknutý ryžovaním