Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

secesia – význam cudzieho slova

odštiepenie, odštiepenectvo; odchod, odlúčenie; výtvarný smer z konca 19. a začiatku 20. storočia vyznačujúci sa dekoratívnosťou, najmä v užitom umení a architektúre