Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sediment – význam cudzieho slova

usadenina, usadená hornina; usadené častice tuhej látky v roztoku