Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sejf – význam cudzieho slova

bezpečnostná schránka v bankovom trezore; nedobytná pokladňa