Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sekans, sekanta – význam cudzieho slova

jedna z goniometrických funkcií, pomer predpony v pravouhlom trojuholníku k priľahlej odvesne