Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

seizmo- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom otras, zemetrasenie