Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

segregácia – význam cudzieho slova

odlíšenie, odlúčenie, oddelenie; odlúčenie určitej časti obyvateľstva z rasových, náboženských a iných dôvodov