Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

spin – význam cudzieho slova

mechanický moment hybnosti elementárnej častice podľa kvantovej mechaniky