Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

spiritualita – význam cudzieho slova

duchovnosť, duchovná podoba alebo vlastnosť