Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

spiranta – význam cudzieho slova

trená spoluhláska, napr. f, š, ch, frikatíva