Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

splen-, spleno- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom slezina, slezinný