Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

spiro- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom dych, dýchanie, dychový