Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

splanchno- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom útrobný, útroby