Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

splanchno- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom útrobný, útroby