Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

spiritualizmus - význam cudzieho slova

extrémny idealizmus; názor, že bytie je duchovnej povahy