Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

spiritualizmus – význam cudzieho slova

extrémny idealizmus; názor, že bytie je duchovnej povahy