Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

spirometer – význam cudzieho slova

prístroj na meranie kapacity pľúc