Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

spirit – význam cudzieho slova

duch, povaha, celkový ráz