Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

spiritus agens – význam cudzieho slova

hlavný činiteľ; pôvodca, iniciátor