Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

spino- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom chrbtica, chrbticový