Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

splendid isolation – význam cudzieho slova

skvelá izolácia; princíp britskej zahraničnej politiky v 19. storočí na báze neúčasti na konfliktoch európskych mocností a zamerania sa na koloniálnu expanziu; výhodnosť ostrovnej polohy umožňujúca tzv. nezávislú politiku