Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vimperk - význam cudzieho slova

ozdobný trojuholníkový štít nad oknom alebo portálom gotického kostola