Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vinyl – význam cudzieho slova

radikál vytvorený odňatím atómu vodíka z etylénu