Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

violoncello - význam cudzieho slova

sláčikový nástroj držaný medzi kolenami, ladený o oktávu nižšie ako viola