Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

virgo intacta – význam cudzieho slova

pohlavne nedotknuté dievča, panna