Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

virgo intacta - význam cudzieho slova

pohlavne nedotknuté dievča, panna