Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

virtualita – význam cudzieho slova

možnosť, schopnosť, potencialita, vnútorná sila