Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

virtualita - význam cudzieho slova

možnosť, schopnosť, potencialita, vnútorná sila