Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

virement – význam cudzieho slova

prevod z jednej rozpočtovej položky do druhej; účtovný prevod