Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vineta – význam cudzieho slova

firemná nálepka na fľaši; drobná ozdoba na počiatočných stránkach kníh